Co odróżnia nas od konkurencji:

 • w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przy prezentacji oferty cenowej masz możliwość sprawdzenia na żywo jakości oferowanych przez nas robót, w showroomie, tj. mieszkaniu pokazowym po wykonanym przez nas generalnym remoncie (wszystkie instalacje, posadzki, tynki, stolarka okienna, drzwiowa, całościowa wykończeniówka oraz meble – kuchenne, łazienkowe, biurowe, szafy) przy filiżance wybornej kawy, lub równie dobrej herbaty;
 • w trakcie realizacji prac nad wszystkim formalnie (lub nieformalnie – zależnie od upodobań Klienta) czuwa Szeryf – kierownik budowy, członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa z uprawnieniami budowlanymi;
 • każdy z nas posiada wykształcenie budowlane (technik budownictwa, instalator, murarz, tynkarz, technolog wykończenia wnętrz, glazurnik) i wzajemnie się zazębiających specjalizacji, z długoletnią praktyką. Nie zmienia to faktu, że wciąż poszukujemy nowych rozwiązań: materiałów i technik pracy poprawiających efekt końcowy, który także dla nas jest priorytetem;
 • jesteśmy więc zgranym zespołem fachowców, znających się i od lat pracujących wspólnie tworząc znaną już jakość marki WMM;
 • nie potrzebujemy pomocników – posiadamy najwyższej klasy narzędzia przyśpieszające i ułatwiające nam pracę, którą lubimy;
 • mamy doskonałe relacje i ciągły kontakt z doradcami technicznymi, co przekłada się na fakt, a nie tylko zapis w umowie, że nasza praca jest zgodna z Warunkami Technicznymi Robót, sztuką budowlaną i dobrą praktyką;
 • nikt z nas nigdy nie ma w pracy kaca, jesteśmy niepalący, staramy się nie używać wulgaryzmów – od rana do fajrantu jesteśmy w pracy więc pracujemy, bo za to otrzymujemy zapłatę;
 • oferujemy przejrzysty, etyczny i jasno określony sposób rozliczeń – zakres, a więc i cena robocizny jest ustalona przed pracą, a materiał rozliczany jest z faktycznego zużycia wg dokumentów zakupu z uwzględnieniem rabatów. Przekłada się na bardzo korzystny stosunek jakości do ceny. Ponadto daje gwarancje, że przyjęte do wyceny materiały o sprecyzowanych parametrach zostały zużyte w trakcie wykonywania prac (co powinno być standardem, lecz niestety nie zawsze nim jest);
 • przezornie jesteśmy ubezpieczeni od wszelkich ryzyk związanych z realizacją zleceń więc w przypadku zdarzeń losowych, które przytrafić się mogą, zapewniamy bezstresową naprawę ewentualnych szkód;
 • przykładamy wagę do właściwości ekologicznych używanych materiałów tworząc wnętrza przyjazne dla środowiska i zdrowia np. poprzez stosowanie wyłącznie płyt KG produkowanych z gipsu pochodzenia naturalnego oraz wybierając materiały o niskim oddziaływaniu na środowisko (np. dążąc do wartości ECO 5 w klasyfikacji GreenBuilding Rating). W miarę możliwości przeprowadzamy selektywną segregację odpadów budowlanych w celu ich recyklingu;
 • Klienci obsługiwani są kompleksowo – od etapu gruzu do przejrzystych okien, czystych podłóg i wypolerowanych płytek. Do zakresu obowiązków Klienta należy zatem jedynie to, co najbardziej przyjemne – wybór typu i kolorystyki materiałów z dostarczanych do rąk wzorników oraz to, co nieuniknione – godna zapłata za zawsze dobrze wykonaną robotę.

SATYSFAKCJA MUROWANA – to nie pusty slogan, to imperatyw, który realizujemy z satysfakcją co dnia.

Jeśli pragniesz, by Twój remont wykonany został przez zawodowców,
zapraszam do współpracy:
Wojciech Mazurek