– szanując prawo do prywatności zatrudnionych osób, poniżej zamieściłem jedynie własne uprawnienia i świadectwa posiadanych umiejętności, zaręczając jednocześnie o co najmniej równie wysokich kwalifikacjach swojej ekipy.

Na życzenie – dokumenty są, oczywiście – do wglądu.